Cecile de Wissel

Bestuurslid en secretaris Stichting VrouwenHart
Oprichter van FB groep SCAD Nederland

Graag stel ik mijzelf voor; ik ben Cecile de Wissel, kom uit het bouwjaar 1967, getrouwd met Rob en heb 2 volwassen kinderen.

Donderdag 12 augustus 2010 begint als een gewone dag en ik geniet met mijn gezin van een bezoek aan een familiepark. ’s Avonds na half negen komt een abrupt einde aan de onbezorgde sfeer, en eigenlijk ook aan mijn gezonde lichaam zoals ik dat tot dat moment kende. Na aanhoudende en heftiger wordende klachten bellen we de huisartsenpost. De assistent hoort mijn verhaal aan en stuurt een ambulance. Na het maken van een ecg constateren de ambulanceverpleegkundigen een hartinfarct.
Ziek, verbouwereerd en vol ongeloof word ik de ambulance in geladen, die mij in no time aflevert bij de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht. Binnen een kwartier lig ik op de hartkatheterisatiekamer en na een traumatische en moeizame procedure waar 4 stents worden geplaatst, vertelt de interventie-cardioloog dat ik een scheur in de binnenwand van de kransslagader heb. In de dagen die volgen, wordt mij duidelijk dat ik een SCAD had doorgemaakt, een Spontaan Coronair Arterie Dissectie. Een vrij zeldzame aandoening waar weinig kennis en informatie over te vinden is. Ook wordt duidelijk dat een deel van mijn hart niet goed meepompt.

De periode na mijn ontslag uit het ziekenhuis staat in het teken van herstel, onderzoeken, acceptatie en herinrichten van mijn leven. Door hartschade ben ik fysiek beperkt en moet ik mijn energie goed doseren over de dag.
Ook het vinden van lotgenoten houdt mij flink bezig. Die vind ik mondjesmaat via websites en fora. Kennis, informatievoorziening, eenduidig medisch beleid, lotgenotencontact en überhaupt bekendheid rondom SCAD schiet, nog steeds, flink te kort. Om daarin verschil te maken, richt ik in 2014 de Facebook groep; SCAD Nederland op. De besloten groep biedt een platform voor mensen die een SCAD hebben doorgemaakt. Zij kunnen; vragen, ervaringen, kennis en informatie delen in een veilige omgeving. Inmiddels opereert de groep onder de paraplu van Stichting VrouwenHart. Daarnaast ben ik vanaf 2019 actief teamlid en vanaf oktober 2023 bestuurslid en secretaris van Stichting VrouwenHart.

Mijn missie is om, samen met het toegewijde team van Stichting VrouwenHart, SCAD en de vrouwenhartgezondheid op de kaart zetten. Meer aandacht voor het vrouwenhart en verbeteren van diagnose en behandeling van vrouwspecifieke hartaandoeningen. Bij VrouwenHart mag ik heel mooi en waardevol vrijwilligerswerk doen, wat mij zeer veel voldoening geeft.

Life is good!